Υπηρεσίες

Στα πλαίσια της μακρόχρονης και δημιουργικής πορείας της στην Ελληνική Χρηματαγορά, η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξυπηρετεί ένα ευρύ δίκτυο θεσμικών και ιδιωτών, Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Με οδηγούς την πολύχρονη πείρα σχετικά με την λειτουργία της αγοράς, την βαθιά γνώση της αγοράς και τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό της, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ανεξάρτητου μέλους της Ελληνικής Αγοράς.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην οικοδόμηση διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες-επενδυτές και τους συνεργάτες της Εταιρείας. Συμμετέχουμε ενεργά στην πορεία και εξέλιξη της εγχώριας αγοράς αξιών με κύριο γνώμονα τον σεβασμό των θεσμών, την προάσπιση των συμφερόντων των επενδυτών και της καλής μας φήμης.