Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών

Μέλος της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Μέλος του Δικτύου XNet


Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αριθμός Αδείας 4/57/27.09.1990

Η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ένα από τα παλαιότερα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι στόχοι της εταιρείας παραμένουν αναλλοίωτοι από την ίδρυσή της και αφορούν στην αυτόνομη ανάπτυξη της με γνώμονα την προαγωγή του θεσμού του Χρηματιστηρίου μέσα από διαδικασίες που ενισχύουν την διαφάνεια και την αξιοπιστία του, και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των επενδυτών.

Καθ’ όλη τη μακρά διαδρομή της στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, η Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ανεξάρτητου μέλους της. Η συμβολή της Εταιρείας στην εξέλιξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς όσο και οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει στο επενδυτικό κοινό, αποτελούν στοιχεία υπερηφάνιας και έμπνευσης για το μέλλον.Χρονολόγιο της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς


Get Adobe Flash player

Πηγές:"Εκατονταετηρίς Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών"- Μ. Θ. Πλατανόπουλος,
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Ιστορικό Αρχείο Ν. Χρυσοχοΐδης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Επιμέλεια φωτογραφιών: Μαρία Χρυσοχοΐδου